Yıl Seçiniz..
Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan, hem âlem-i gayb hem de âlem-i şehadeti bilen, mülkün gerçek sahibi, bütün eksikliklerden münezzeh, halis kullarını selamete erdirip emniyete .....
Merhaba arkadaşlar! Sizin dualarınızın da bereketiyle olsa gerek, bir önceki beraberliğimizde söz verdiğim gibi programlı ve dolu dolu bir yaz döneminin iki haftasını geride bıraktım. .....
SORU: “Eledd-i hısâm” ne demektir? İman nuruyla dolu gönüllerde de kin, nefret ve düşmanlık duygularının bulunması mümkün müdür? Mü’min ahlakında “afv u safh”ın yeri nedir?CEVAP: .....
Varlığın hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarruf eden, mülkü dilediğine verip, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz edip yükselten, dilediğini de bizim sezebildiğimiz yahut idrak .....
SORU: Allah yolunda infakta bulunması ve maddi imkanlarını dinin ihyası için seferber etmesi beklenen bir insanın, kendi ailesinin geleceğini de düşünmesi ve onların istikbali için .....
Zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri her türlü kusurdan uzak olan ve kainattaki bütün mükemmellikler Kendisinin Sonsuz derecede mükemmel olduğuna delalet eden Rabbimize hamd ü senâ, .....
Daha önce de bahsettiğim gibi, her gün Ayyüzlü’ye değişik sorular soruluyor; Ayyüzlü de o soruları anında cevaplandırıyor ama bunu öyle bir ustalıkla yapıyor ki, her .....
Soru: “İsyan ahlakı” ne demektir? İnkılapçı ruhların önemli bir özelliği olarak nazara verilen isyan ahlakını mü’minler nasıl anlamalıdır? Cevap: İsyan; bir sisteme veya bir emre .....
Sonsuz hamd ü sena âlemlerin Rabbi Allah’a, evvel-ahir bütün salât ü selamlar da Rasûl-ü Mücteba Muhammed Mustafa’nın, âlinin ve ashabının üzerine olsun.Rabbimiz! Sen’den, bize masivadan .....
Yukluyor....