Bir Demet Dua-27

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan, hem âlem-i gayb hem de âlem-i şehadeti bilen, mülkün gerçek sahibi, bütün eksikliklerden münezzeh, halis kullarını selamete erdirip emniyete kavuşturan, gözetip koruyan, esirgeyen, bağışlayan Rabbimize hamd ü sena, O’nun sevgili habibi, varlık ağacının hem çekirdeği hem meyvesi, Kainatın Medar-ı İftiharı Hazreti Muhammed’e, onun değerler üstü ailesine ve eşi-menendi olmayan arkadaşlarına salât ü  selam ediyor, bir kere daha avuçlarımızın içine gönlümüzü koyuyor ve yakarışa geçiyoruz:
Bizi sıyanet buyur ey biricik Koruyanımız.. dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insî ve cinnî şeytanların, durmadan kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin vereceği zararlardan, inanan kullarına karşı kalpleri kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et, ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan Rabbimiz.. onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü Senin dinine vermiş bütün inananları himaye eyle.. hile ve hud’alarını başlarına çevir ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür.. bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu hak-hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme.. hedeflerini gerçekleştirmelerine müsaade etme ve bize, ihsan çeşmenin tatlı bir suyu olan, “Gel ve endişe etme, çünkü sen güven içinde olanlardansın” hakikatini tattır.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..