Hakikat Damlaları-65

Hakikat Damlaları-65
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Hangi sebeple olursa olsun, masum insanların kanına giren kimse mel’un, yaptığı iş de mel’anettir.
***
Hazreti Mevlana ve Ahmet Yesevî gibi büyükler bugün neş’et etselerdi, mütalaaları sizinkilerden farklı olmayacaktı; ne var ki, şimdi o yüce kâmetlere muhabbet izhar edenlerin çoğu, onları da ortadan kaldırmanın yollarını arayacaklardı.
***
Şahsî hayat itibarıyla, kaderle başbaşa kalıp Allah’tan gelene sabretmek güzeldir; fakat, diğer insanları acıları ile başbaşa bırakmak insafsızlıktır.
***
Vücud yabancı maddelere karşı duyarlıdır; içeri almak istemez onları, gücü yettiğince dışarı iter. Hiçbir zaman kendisi olamamış kimseler, “el”den geleni nasıl tefrik etsin ve ruhuna yabancı unsurlara nasıl tepki göstersin ki!..
***
Dairenin genişlemesiyle beraber herkesi görüp gözetmek de oldukça zorlaşmıştır; ne var ki, hususiyle dava arkadaşlarını bir ömür boyu arayıp sormak hullet kahramanlarının şiarı olmalıdır.
***
Özgüven tabirinin bizim kültürümüzle te’lifi imkansızdır; o bizim için çok iğreti bir kelimedir; öz değerlerimizde “Tut beni Allahım, tut ki edemem Sensiz!” anlayışı esastır.
***
Yakarışınıza icâbetin alâmeti olarak, avuçlarınızda bir karıncalanma hissedene kadar dua edin; zannediyorum, işte o zaman Allah Teâlâ kömürü bile elmasa çevirecektir.
***
Gerçek cehd, Allah’ın verdiği bütün imkânları O’nun yolunda sarf etmektir.
***
İmriü’l-Kays’a isnad edilen bir sözde, “İki şey vardır ki, onları başlatanlar da nerede durduracaklarını bilemezler. Bunlar, savaş ve yangındır.” denilir. Ben ona bir üçüncüsünü ilave ediyorum ki o da “başkalaşma”dır; bir türlü başkalaşan her türlü başkalaşabilir.
***
Cenâb-ı Allah, istekleri vermeyecek olsaydı duayı emir buyurmazdı.
***
Yüce Yaratıcı’nın ne dediğini hiç merak etmeyen, Rehber-i Ekmel’in neler getirdiğini öğrenme peşine düşmeyen ve öz kaynaklarını bir yabancı gibi hep uzaktan seyreden kimselerden kendileri olmaları beklenemez ki!..
***