Hakikat Damlaları-60

Hakikat Damlaları-60
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Sıdk hafifleyince nifak ağır basar; zira, münafıklığın en bariz vasfı kizbdir.
***
Hizmet adamı naz değil, niyaz eridir; o en yüce payelere de erse temkin ve teyakkuzunu hep korur; kendisinin kul, Cenab-ı Hakk’ın da Ma’bud-u mutlak olduğunun şuuruyla sürekli yakarışta bulunur.
***
Allah aşkının isteksizlere verilmesi çok sürpriz bir lütuftur; fakat, aşkla isteyenlerin muhabbetten mahrum bırakıldıkları görülmemiştir.
***
“Hepimiz çobanız” dersem size saygısızlıkta bulunmuş olurum; ama kendisini çoban saymayanlar da hakikate karşı hürmetsizlik etmiş olurlar.
***
Görünürden isminizi sildirir ve Allah’ın bilmesiyle yetinirseniz, bir gün mutlaka adınızı göklerin alnına yazdırır ve en yüce divanda yad edilirsiniz.
***
Rehber-i Ekmel Efendimiz’in dualarında arz-ı halin ve yalvarmanın yanı sıra hedef gösterme ve o hedefe teşvik etme de vardır.
***
İnsan Allah’tan gelen her şeye rıza göstermeli ama bir tek Cenab-ı Hak’tan uzaklaşmaya razı olmamalı; “Canımı al, fakat beni Senden ırak eyleme!..” demeli.
***
Duaların bazısına aynıyla, bazısına gayrıyla, bazısına hemen, bazısına da daha sonra icabet edilir. Fakat, salavatın kabulü anında ve garantidir; Sahib-i Salavat (aleyhissalatü vetteslimat) onu hemen alır ve derhal karşılık verir.
***
Bulutlar ağlamasaydı yerdeki çimenler gülemezdi; ağlayın ki yeni nesillerin yüzlerinde gülücükler açsın.
***
Hubb-u cah şeker-şerbet gibi gelir insana; fakat, burada ondan köşe-bucak kaçmayan ötede kevser yudumlayamaz.
***
Sahibinden izinsiz, bir seccadeye ayağımı dokunmam, bir terliğe basmam; onun da hesabını sorarlar ötede. Hem bu, muttaki hassasiyeti değil, sıradan bir mü’min işidir.