Hakikat Damlaları-75

Hakikat Damlaları-75
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Akıbetimizden eminmişiz gibi bir halimiz var; hiç eksiğimiz, kusurumuz yokmuş gibi davranıyoruz.* * *
Saygısızlığın ve edepsizliğin başını alıp yürüdüğü bir dönemde hiç olmazsa Peygamber vârisi olan hizmet erleri, insanî değerlerin yeryüzünden bütün bütün kaybolmadığını ortaya koymalı değiller mi?!


* * *
Sefâhet, ruh sefâletinin neticesidir.


* * *
Biraz dişimizi sıkıp hakikî müslüman olsak hiç çözülmeyecek gibi görünen pek çok mesele kendiliğinden hallolacaktır.


* * *


Allah (celle celâlühû) iddiayı hiç sevmez. Onun için konuştuklarını iddialı sözlerle te’yîd etmeye çalışanlar, Allah nezdinde hiç de hoş olmayan bir davranış içinde olduklarını iyi hesap etmelidirler.


* * *


Sevgi, bilip tanıma üzerine bina edilirse kalıcı olur.


* * *


Kendi yaptığı işi beğenme bir münafıklık alâmetidir.


* * *


Hüzün Peygamberi (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) nice meseleyi hüznüyle, ızdırabıyla ve gözyaşıyla çözmüştü. Ümmetinin de karşılaştığı meseleleri bir defa olsun o yolla aşmayı denemesi gerekmez mi?!


* * *


“Neticesinde Sen’i kaybedeceğim bir muvaffakiyeti bana verme Allahım!”


* * *


Bilme sığlaşmaya sebep olmamalı; derinleşmenin yolunu açmalıdır.


* * *


Siz ismet yörüngeli hareket eder, kasden günaha girmez, iradenizle hep masum kalmaya çalışırsanız, Allah da sizi sıyanetine alır ve masûn kimseler arasına dahil eder.