Hakikat Damlaları-64

Hakikat Damlaları-64
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Gönülleri fetheden, beyan talâkatı değil hareket talâvetidir.
***
En masum riya âidiyet mülahazasıyla söylenen “biz yaptık” ifadesinin tahtında gizlidir.
***
Herkesin te’yide ve desteğe ihtiyacı olduğundan, insanların kalbî ve ruhî mukavemetini artıracak meseleleri hatırlatmak kardeşliğin gereğidir.
***
Cenâb-ı Hak -umumiyetle- kendisi için yerde olan bir yüzü başkalarına çiğnetmez; eğer bazı kimseler tarafından çiğneniyorsanız, içinizi kontrol etmelisiniz.. demek ki, amelinizde rıza-yı ilahî tek murad değil.
***
İnsan engin duygular dünyasında yaşar. Meseleyi ifade kalıplarına dökünce, en beliğ lisanlar bile onu daraltmaktan kurtulamazlar. Zaten, dil avam içindir, kalb ve ruh da havas için.. latîfe-i rabbaniyeyi Hakk’a açma ise haslar hası kulların işidir.
***
Kur’an’dan daha beliğ bir kitap yoktur; eğer ondan daha beliğ bir beyan varsa, o da, Kelamullah’ın insan davranışlarına aksedip yaşanmasıdır.
***
Allah’a yakın olan insanların halktan uzak kalmaları düşünülemez.
***
Bu hizmetleri şahıs planında değerlendirirken, her fert, kendisini halkanın içindeki şakî bilmelidir; fakat, halkada bulunmayı şekavetten kurtulmanın en önemli vesilesi saymalı ve sâlihlerden ayrılmamak suretiyle kurtulacağı ümidini taşımalıdır.
***
Siz, önünüzde çığır açan seleflerinizin hasenât hanelerine sevaplar yağdırdığınız gibi, öyle bir ömür yaşayın ve öyle iyiliklere öncülük edin ki, halefleriniz de sizin amel defterlerinizi sevaplarla doldursunlar.