Hakikat Damlaları-55

Hakikat Damlaları-55
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bana, aklı şu işe şöyle eren, bu işi böyle beceren kimseleri getireceğinize terakki ettikçe -bir debbağın deriyi yere vurduğu gibi- kendisini yerden yere vuran insanları getirin.. cihanın kapalı kapılarını onlar açacaktır.
***
Lütuflar kuşağında kaybetmek en büyük hüsrandır.
***
Allah’ı anmamız O’nun tarafından anılmamız için bir çağrıdır.
***
Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçı olamazlar.
***
İnsanın kendi seviyesine ve marifet ufkuna göre hareket etmesi şahsî bir farzdır.
***
Peygamberliğe ait sıfatların başı sıdk, deccâliyetinki ise kizbdir; zaten, deccâl yalana kilitlenmiş kezzâb demektir.
***
Ciddî olmayla somurtmayı birbirine karıştırmamak gerekir; Rasûl-ü Ekrem Efendimiz ciddî olduğu kadar da mütebessimdi.
***
Muhtemel sevap için muhakkak günahlara girilemez.
***
En büyük yalanlar, doğruluktan çok az bir inhirafla başlayan hilâf-ı vâki beyanlar silsilesinin ürünleridir.
***
Setretmek, şehadette bulunup fâş etmekten daha makbuldur; mücrimin günahını ortaya döküp onu cürmü altında ezmektense, ayıplarını örtüp o bataklıkta boğulmasına mani olmak en güzel yoldur.
***
Yaşarmayan göz şeytanî olduğu gibi riya ile ıslanan göz de rahmanî olmaktan fersah fersah uzaktır.