Hakikat Damlaları-52

Hakikat Damlaları-52
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Aşkınlığa talip olmazsanız taşkınlara engel olamazsınız.
***
-Avamca- “Allah beni gözden çıkardı” mülahazasına girmek ve buna inanmak küfürdür.
***
Hak kapısındaki vefa, yolda kalmamanın en büyük teminatıdır; Cenâb-ı Allah, ellibin kusuru dahi olsa vefalı kulunun ruhuna bir gün mutlaka “Mâ veddeake Rabbüke vemâ kalâ – Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.” (Duha, 93/3) müjdesini duyuracaktır; çünkü O, vefalıların en vefalısıdır.
***
İnsan ne kadar kirlenirse kirlensin kendisini arındıracak bir musluk aramalı; zira, şirk hariç her günahı temizleyebilecek bir kurna mutlaka vardır.
***
İşlenen herbir günah insan sarayının bir tarafını yıkar.
***
Salaha ermeyenin hele salih kul olma gayretine girmeyenin ıslah adına ortaya koyduğu her iş sadece tahrip getirir.
***
Lâubâlilik Allah’tan uzaklık emaresi; ciddiyet ve vakar ise, kurbet alametidir.
***
Dava adamı rahatı ve imkanı Allah’ı anlatmaya vesile kılar; bir çay içirir bir hakikati dile getirir, bir yemek yedirir bir problemi giderir.. Hazret-i Hatice gibilerinin malvarlığı hep bu istikamette tükenmemiş midir?!.
***
“Vazifemi yapıyorum” mülahazası himmeti felç eden bir virüstür; yaptıklarını yeterli görmeyip işin hakkını verme gayreti ise mümince düşünmenin ürünüdür.
***
Olumsuzluklarda en kestirme çözüm yolu kendini suçlu bulmak ve o kabahatten dolayı hemen Allah’a yönelmektir. Her meselede başkalarını suçlayıp durursan ne mücrimler biter ne de problemler…
***
Kadirşinaslık ve hakperestlik nezd-i ilahîde ne ölçüde makbulse, iddia ve mübalağa da o denli merduttur.