Yıl Seçiniz..
Soru: Risalelerde, “Asıl ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica etmek gerektir.” deniliyor. Bir musibetin dine dair olup olmadığı .....
Ne nikbin ne de bedbin, bizim mesleğimiz hakikatbin olmaktır.***Süvari attan anladığı gibi, küheylan da yiğitten anlar.***Seleflerimizden bazıları sadece namazı kaçırınca değil, namazda duyulması gereken bir .....
Abdullah b. Ömer (radiyallahü anh)’ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır: İçinizden kime dua kapısı açılmışsa, ona rahmet .....
Değişik zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran, mahzunların hüznünü mutluluk ve sevince çeviren Güzeller Güzeli Rabbimize .....
Soru: 1) Efendim, “Bir sohbet-i Cânan var, bir de maiyyet-i Cânan; esas olan maiyyete ermektir!” buyurdunuz. Daha önce, sohbet-i Cânan ile alâkalı bahisler geçmişti ama .....
Soru: Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hem beşîr hem de nezîr oldukları belirtilmektedir. Beşîr ve nezîr tabirlerinden maksat nedir? Günümüzde, irşat ve tebliğ yolunda nezîr olmanın gereği .....
Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   Kim zorda kalan bir müslümanın durumunu kolaylaştırırsa (mesela, borcu hususunda onu .....
İlk yaratılan nur O’nun nurudur. O zuhur etmezden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da .....
Soru: Bu seneki Kutlu Doğum programları için “İnsanlık O’nunla Yeniden Diriliyor” başlığını seçtiniz. Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirmesini daha derince duyabilme .....
Akıbetimizden eminmişiz gibi bir halimiz var; hiç eksiğimiz, kusurumuz yokmuş gibi davranıyoruz. * * * Saygısızlığın ve edepsizliğin başını alıp yürüdüğü bir dönemde hiç olmazsa .....
Yüceler Yücesi Rabbimiz’e sonsuz hamd ve şükür, Efendiler Efendisi Peygamberimiz’e, diğer enbiyâ-ı izâma, ehl-i beyte, sahabe-i güzîne ve Hakk’ın bütün sâlih kullarına zerrât-ı kâinat adedince .....
Ebu Hureyre hazretleri Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:   Ahiret hesabıyla alâkalı endişeleri olan kimse yola erken çıkar ve yol .....
Soru: İstiğfar ne demektir? İstiğfarın belli bir vakti var mıdır; yoksa o, her zaman mülahazalara emanet bir nedamet ifadesi midir? İstiğfar için belli bir usûlden .....
Soru: Kur’an-ı Kerim’de, mealen “Bir toplum, özündeki güzel meziyetleri değiştirmedikçe Allah Teâlâ da onlara lütuf buyurduğu nimetlerini ve iyi hali değiştirmez” buyuruluyor. Bu açıdan, değişip .....
Hazreti Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır: Başkaları hakkında hüsn ü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir. (Ebû .....
Her şeyin hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarrufta bulunan, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz istediğini de zelil kılan ve bütün iyilik .....
Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de .....
Kâinatı yaratan ve ayakta tutan Âlemlerin Rabbi Cenab-ı Hayy u Kayyûm’a mevcûdâtın zerreleri adedince hamd ü senâlar ediyor; varlığa bir rahmet ve şefkat âbidesi olarak .....
Soru: Bir hadis-i şerifte, yaşlılara, âdil idarecilere ve Kur’an ehline ikramda bulunmanın Allah’a duyulan saygı ve tazimden ileri geldiği ifade edilirken, son gruptakiler için “gulüv” .....
Soru: Medya yoluyla her gün onlarca ölüm haberi duysak da, bir gün ölümün kendi başımıza geleceğini düşünemiyor ve bu dünyada bir misafir edasıyla yaşayamıyoruz. Bu .....
Yukluyor....