Bir Demet Dua-109

Bir Demet Dua-109
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her şeyin hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarrufta bulunan, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz istediğini de zelil kılan ve bütün iyilik ve güzellikler sadece Kendisinden olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senâ; O’nun sevgili Habibi, varlığın hem çekirdeği hem de meyvesi, Efendiler Efendisi’ne, ehline ve ashabına salât ü selam ediyor, bu vesileyle bir kez daha gönlümüzü ellerimizin arasına alıp yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Ümmet-i Muhammed’in başında dönüp duran kara bulutları kaldır.. içinde bulunduğumuz elîm durumdan bizi halâs eyle.. şu aciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, çaresizlik ve ye’s musibetlerinden muhafaza buyur!
Rabbimiz! Bizi zahir-batın nimetlerinle donat.. kurbiyetin kahramanı salih kullarını o payeyle şereflendirdiğin gibi bizi de dünya ve ukba hayatında mesud eyle.. dünyada sevip hoşnut olmadığın işlerden, ahirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak kıl.. ebedî hayatın gerçek yurdu olan Cennetine al.. cemâlini müşahede ile lütuflandır ve Sana muhatap olma payesiyle şereflendir!..
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…