Hakikat Damlaları-4

Hakikat Damlaları-4
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Allah’a yakın olmayanların ufuklarında her zaman bu’d (uzaklık) rüzgarları eser.


***


Yaptıkları işlere “ben” mülahazasını katanlar onları kirletiyorlar demektir.


***


Beyan, kalbin sesi soluğu olabildiği ölçüde kıymet kazanır.


***


Kulluğunun idrakinde bulunan bir iman erine düşen vazife Sonsuz karşısında sıfır olmaktır. Kendini


sıfırlamayanlar Sonsuz’a kat’iyen ulaşamazlar.


***


İnsanı, Allah’ın rızasına i’lâ-yı kelimetullahtan daha hızlı ulaştıracak bir vesile bilmiyorum.


***


İbadetler, sadece bilmesi bir kıymet ifade eden Zât’ın bilmesine bağlanmalıdır.


***


Sebeplere riayetsizlik de Allah’a karşı bir nevî saygısızlıktır.


***


Hiç kimseye köle olmamanın tek yolu Allah’a halis-muhlis kul olmaktır.


***


Laubalîlik Allah’tan uzakta olmanın, ciddiyet ise Allah’a yakın bulunmanın en açık alametidir.


***


Allah’ım, bize, neyi, nerede ve nasıl konuşacağımızı öğret!


***


Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, hoşnut olmayacağın şeylerle bizi baş başa bırakma!