Hakikat Damlaları-26

Herkul | . | HAKIKAT DAMLALARI

Gırtlağına kadar kesrete boğulmuş bir insanın, başkalarını vahdete ulaştırması mümkün değildir.

* * *

İmanın hazzına ulaşanlar içlerinden geçen düşüncelerden dolayı bile kendilerini sorgular ve kat’iyen tavır yalanına girmezler.

* * *

Yaptığımız şeyleri monotonluğa kurban etmemeli, her zaman onları içimizde yeniden bir kere daha duymaya çalışmalıyız.

* * *

Nefsi itibarıyla ölmeyenler hakiki hayata eremezler.

* * *

“Neredesin?”e cevap verip “Buradayım!” diyebilecek yiğitlere ihtiyaç var.

* * *

İdare eden kaba kuvvet değil, hakkaniyet ve adalettir.

* * *

Faydasız ve lüzumsuz şeyler, faydalı olanları da faydasız hale getirirler.

* * *

Zaaflar, insan tabiatının açık olduğu boşluklardır; şeytan da işte o boşlukları kullanır.

* * *

Sözümüzün aks-i sadâ uyarmasını bekliyorsak her zaman kendi değerlerimizle hareket etme hususunda çok dikkatli olmalıyız.

* * *

Gerçek sahibine bağlanmayan şeyler sahipsiz demektir.

* * *

“Ben” diyenler, diskalifiye edilmelerinin dilekçesini kendi elleriyle vermiş sayılırlar.