Yıl Seçiniz..
Soru: Günümüzde yediden yetmişe hemen herkes televizyon, sinema ve bilgisayar ekranına mahkum olmakla karşı karşıya bulunmaktadır. Yeni nesiller tarafından, spor, aktüalite ve hatta magazin de .....
Soru: Kıyametin alâmetleri arasında sayılan “duhân” maddî bir azap mıdır, yoksa fikir inhirafı gibi bir manevî hastalık mıdır? Onun, münkirleri öldürecek ve mü’minlere de nezle .....
  Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:   Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, .....
Yaslıların ümit kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi Mevlâ-yı Müteâl’e sonsuz hamd ü sena ediyor; bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habîb-i Ekrem’ine, O’nun güzide aile .....
  Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü, kulun hesaba çekileceği ilk .....
En karanlık anlarda ve en tenha yerlerde dahi hep kullarının yanında bulunan gariblerin enîsi ve çaresizlerin çaresi Mevlâ-yı Müteâl’e kâinatın zerreleri adedince hamdediyor; Peygamber Efendimiz’e, .....
Soru: Kur’an-ı Kerim’de insî ve cinnî şeytanlara dikkat çekiliyor ve şeytanların kendi dostlarını fitledikleri ifade ediliyor. “İnsî şeytan” tabiri sadece bir kısım kötü insanları anlatmak .....
Soru: “Tefe’ül” ve “teşe’üm” ne demektir? Dinimizde tefe’ül de teşe’üm ölçüsünde yasaklanmış mıdır; yoksa, tefe’ül bazı esaslarla dengelenmiş midir? Bir insan, tefe’ülde bulunacaksa, kehanet gibi .....
Nihayetsiz rahmet ve şefkatin sahibi, âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun kainatın simasında cilvelenip duran merhamet tecellileri adedince hamd ü sena; kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak .....
Soru: Bir yandan, İlahiyatçı olsa da olmasa da, hemen herkes tesettürle alâkalı ahkâm kesiyor; diğer taraftan da, çarşaf yakma ve dinin esaslarına hakaret etme gibi .....
Soru: Bir yandan, İlahiyatçı olsa da olmasa da, hemen herkes tesettürle alâkalı ahkâm kesiyor; diğer taraftan da, çarşaf yakma ve dinin esaslarına hakaret etme gibi .....
Marjinalleştikçe hırçınlaşan bir güruh, vukuatla gerilim çıkarttıkları gibi ihtimalat ile de gerginliğe sebebiyet veriyor ve şeytan tarafından kulaklarına fısıldanan muhtemel olayları mutlaka gerçekleşecekmişcesine dillendirerek milleti .....
Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü senâ, O’nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’a, diğer enbiya ve mürselîn efendilerimize, Hakk’ın mükerrem ibâdı olan .....
Soru: Nübüvvet mesleği açısından, “Muhammedî ruh” ne demektir? Bu ruhun, tebliğ ve temsil vazifesinde bulunan mü’minlerin hal ve hareketlerine yansıması nasıl olmalıdır? Cevap: Peygamberlerin hepsi, .....
Soru: İman hakikatleri ile ilk tanıştığı günlerde, aşk u heyecanla vazifelerini yerine getiren ve örnek bir kardeşlik sergileyen insanların zamanla birbirleriyle uğraşmaktan hizmete vakit bulamayacak .....
Yukluyor....