Bir Demet Hadis-73

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Hazreti Ebû Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Eş’arî kabilesinden olanlar, Allah yolunda mücahede için sefere çıktıklarında azıkları tükenirse ya da Medine’de ailelerinin yiyecekleri azalırsa, yanlarında bulunanları bir yaygının üzerinde toplarlar, sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

 

[Buharî, Şirket 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 167, (2500).]