Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bir Demet Hadis-36

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Damra bin Habib ve Hakim bin Umeyr (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

 

Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse onu bir fırsat bilip değerlendirme konusunda acele etsin! Zira, o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/268; ez-Zühd libni’l-Mübârek, 1/38)

Tags: , , ,