Bir Demet Hadis-75

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558