Bir Demet Dua-91

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kâinâtın zerreleri adedince hamd ü senâ, kulları içinden seçip zirve pâyelerle şereflendirdiği en doğru sözlü ve en güvenilir elçisi Hazreti Muhammed’e, tertemiz, pırıl pırıl hâne halkına, mükerrem ashâbına ve kıyamete kadar gelip geçecek insanlar içerisinde iyilik ve ihsan yolunda onlara ittiba edenlere sonsuz salât ü selam olsun!

 

Ey âcizlerin güç kaynağı, kimsesizlerin yegâne sığınağı Rabbimiz! Bize ihsan buyurduğun imkan, istidat ve kabiliyetleri, maddî-manevî nimetleri Din-i Mübîn’i hayatımıza hayat kılma ve onu herkese duyurma istikametinde kullanabilmemiz için yardımcımız ol. Nezd-i Uluhiyetinden mahz-ı fazl olarak bize inayet buyur ve şu aciz kullarını ölüm ötesinin sıkıntılarından kurtararak ahiret saadetine kavuştur. Âdât-ı sübhaniyenin ıttıradı üstünde ekstra bir lütufla biz biçare kullarına da Cemâl-i Bâkemâlini müşahede ufkunu tuttur.

 

Ey ihsanı hem dünyayı hem de ahireti doldurup donatan Rabbimiz, gönüllerimizi Zat’ına karşı aşk u iştiyakla, saygı ve haşyet hisleriyle doldur; bizi dur durak bilmeden ihlas peşinde koşan ve kalbi her zaman huşu ile meşbu olan kullarından eyle.

 

Ey, günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere manevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi! Rahmâniyetine has bir teveccüh ve nazarla bizim dua ve yakarışlarımıza da icabet buyur. Şüphesiz hepimiz boynu tasmalı, ayağı prangalı ve elleri kelepçeli kullarınız, Senin dergahının köleleriyiz. Senden sıdk, emanet ve ismet gibi mü’min sıfatlarını hayatımız boyunca bize yâr etmeni istiyoruz. İnsî ve cinnî bütün şeytanların şerlerinden, fitlerinden, dürtülerinden ve sürekli kötülüğü dayatan, hep çirkinliklere çağıran nefsin desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından hepimizi korumanı dileniyoruz.

 

Rab olarak Senden razı olanların ve Senin kendisinden razı olduğun kullarının en mükemmeli, Nebiy-yi zîşan Efendimiz’e, kadr u kıymetleri pek yüce aile fertlerine ve Ashâb-ı kiramına niyazımızın sonunda bir kere daha salât ü selam ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..