Bir Demet Dua-8

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her şeyden evvel Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdediyor, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’yı salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz:
Rabbimiz! Bizleri muhafaza buyur, buyur ki Sen biricik koruyucumuzsun.. dünyanın bütün kötülüklerinden, bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan ve ahiret azabından koru.. koru ki, Sen bizim korkup endişe ettiğimiz şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük ve ulusun!.
Ey Rabbimiz! Ancak Senin inayetinle bozguncuların şerlerini defedebiliriz. Kötü kimselerin fenalıklarından sığınabileceğimiz, kafirlerin ve münafıkların hile ve hud’alarından korunmak için dayanabileceğimiz Senin kapından başka kapı da yoktur.
Ey, bir belaya maruz kaldıklarında sabırları, lutfedilen nimetler karşısında da şükürleri pek az olan biz zayıf ve çaresiz kulların Rabbi! Dünyanın feci ve korkutan hadiseleri ve dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle; kafirlerin ve fesatçıların şerlerinin bize ulaşmasına mani ol.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…


 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo