Bir Demet Dua-7

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yaslıların ümit ve huzur kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi yüce Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür, bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habîbi’ne salât ü selâm ediyor; nâçar kalmış kullarına bir perde aralayacağı recâsıyla huzur-u ilâhîde el açıp yalvarıyoruz:
Ey Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. şu aciz kullarına, gazabına sebkat etmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muâmele eyle.. bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, fâcir kimselerin komplolarından, düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sıyanet buyur!.
Ey Rabbimiz! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u afiyet ver.. insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i emmârenin zararlarından bizi koru.. önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle!.
Küfür ve dalâlete düşmekten başka her hâl için Sana hamdederiz ey Rahmân u Rahîm!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo