Bir Nefes (60) – “İki Korkuyu Bir Arada Vermem…”

Bir Nefes (60) – “İki Korkuyu Bir Arada Vermem…”

Tir tir titremeli Allah karşısında; tâ öbür tarafta O’nun (celle celâluhu) karşısında veballerimizin altında ezilerek tir tir titremeyelim!

Şayet insanlar, hayatlarını mehâfet ve mehâbet hissiyle yaşamış, hep Allah karşısında tir tir titreyerek ömürlerini geçirmişlerse, öbür tarafta onlara bir emniyet ortamı/atmosferi oluşturulur.

Biri inlesin, bizdeki bütün inleme sistemini/sistematiğini harekete geçirsin; o inleme hissiyle Cenâb-ı Hakk’a teveccüh edelim.

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo