Yıl Seçiniz..
Kitap Adı : Makalat – Şeyh Safi Buyruğu Özetleyen : Muammer Durak Yazarı : Şeyh Safi Buyruğu Dili : Türkçe Yayınevi : Horasan Yayınları Sayfa .....
Soru: 1) İster devlet birimlerinde isterse de özel teşebbüslerde zaman zaman tayinler ve yeni tavzifler yapılıyor. Bazı kimseler, teklif edilen makamı bir tenzil-i rütbe ya .....
Soru: Bir toplumun kendi olarak var olması ve yeniden dirilişinde entelektüel seviyedeki insanların önemi nedir? Bu seviyedeki insanların yetiştirilmesi adına neler yapılabilir? Cevap: Ele aldığı .....
Kitap Adı : Klasik modernizmde Kuran’a yaklaşımlar Özetleyen : Muhammed Aktaş Yazarı : Doç Dr İsmail Albayrak Dili : Türkçe Yayınevi : Ensar Yayınları Sayfa .....
Soru: 1 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَayet-i kerimesinde çirkinliği .....
Soru: Bazı insanlar, yakın çevrelerinde ortaya çıkan güzellikler karşısında uzaklardan uzak bir insan tavrı sergileyebiliyorlar. Böyle bir halet-i ruhiyenin saikleri nelerdir, izalesi adına neler yapılabilir? .....
Soru: 1) “Sohbet-i Cânan” sözü aramızda maruf hale geldi; fakat, bu tabir -daha ziyade- her fırsatta Zât-ı Ulûhiyet’ten bahsetme ve bu sayede O’nun marifet ve .....
Varlığın özü, yaratılışın en anlamlı nüktesi Hazreti Muhammed’dir. O, yaratılış ağacı itibarıyla hem bir ilk hem de son gibidir. Varlık bir şiir gibi O’nun adına .....
Soru: 1) Ashâb-ı Kirâm’ın her hadisede Kur’ân-ı Kerim’in yol göstericiliğine mazhar olduklarını ve her adımlarını Kurân’ın teşvik ve ikazlarına göre attıklarını görüyoruz. Kur’ân’dan her an .....
Soru: Muhterem Efendim! Tahdis-i nimet ne demektir? Kelam-ı nefsî ile tahdis-i nimet nasıl olur? İzah eder misiniz? Cevap: Tahdis-i nimet, insanın, Cenâb-ı Hak tarafından kendisine .....
Yukluyor....