Yıl Seçiniz..
Soru: 1) Sa`d İbn-i Havle’nin Mekke’de ölmesine üzüldüğünü ifade buyuran Efendimiz’in “Allahım! Ashâbımın hicretini tamamla! Onları geri döndürüp hicretlerini yarım bırakma!” diye dua etmesi zaviyesinden, .....
Soru: “Siz başkalarının kadınlarına karşı iffetli ve namuslu olun ki, sizin kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.” (Kenzü’l-ummâl, 34/34) meâlindeki hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız? İzah .....
Soru: 1) Bilginin transferi, İslâmîleştirilmesi ve kendileştirilmesi başlıklarıyla üç önemli husus üzerinde duruldu. Bu üç merhale ile alâkalı düşüncelerinizi lutfeder misiniz? Bilginin transferinde meselenin kuru .....
Soru: Keramet ve ikram arasındaki farklar nelerdir, keramet istememe ile ilgili mülâhazalar ikram için de geçerli midir? Cevap: Peygamberlerin (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselâtü vesselâm) peygamberliğini .....
Soru: Dünyanın dört bir yanında gönüllüler hareketine olan teveccühün günbegün katlanarak arttığı görülüyor. Bu noktada mevcut fırsatların heba edilmemesi ve muhatapların dünyevî-uhrevî mutluluğunu temin adına .....
Soru: 1) Sohbetlerde duyduğumuz “hizmet tiryakiliği” ifadesine yüklenen manaları lütfeder misiniz? Hizmet tiryakiliği ne demektir; bir hizmet tiryakisinin hususiyetleri nelerdir? -Hizmet tiryakiliği; şimdilerde “adanmışlık” kelimesiyle, .....
Kitap Adı : Kur’an’da Ulûhiyet Hakikati Özetleyen : Mustafa Yılmaz Yazarı : Prof. Dr. Suat Yıldırım Dili : Türkçe Yayınevi : Işık Akademi Yayınları Sayfa .....
Soru: 1) “Yağın balın içine koysanız üzerine bir damla bulaştırmayacak ve mücevherler arasında olduğu halde altın mı bakır mı farketmeyecek değişmeyen insanlara ihtiyaç var.” buyurdunuz. .....
Soru: “İman edenlerin Allah’ı (celle celâluhu) anma ve O’ndan inen gerçek için kalblerinin saygıyla yumuşama zamanı daha gelmedi mi?” (Hadîd sûresi, 57/16) mealindeki âyet-i kerime .....
Soru: 1) Geçmişten süzülüp gelen milli-manevi değerler üzerine bina ettiğimiz geleneksel aile müessesemiz Tanzimat’la beraber sarsılmaya başladı ve zamanla üst üste kırılmalar yaşadı. Toplum için .....
Soru: Geçmişten süzülüp gelen millî, mânevî değerler üzerine bina ettiğimiz geleneksel aile müessesemizin Tanzimat’la birlikte sarsılmaya başladığını görüyoruz. Toplum için hayatî önemi haiz olan aile .....
Yukluyor....