Yıl Seçiniz..
Soru: Kur’ân-ı Kerim’de geçen, “Hayır hayır, kasem ederim sürekli kendini kınayan o nefse!” (Kıyamet sûresi, 75/2) âyet-i kerimesi ışığında nefsi sorgulayıp hesaba çekme meselesini nasıl .....
Birinci Bölüm: (00.36 – 38.05)Liyâkat ya da İstihkâkSoru: Âdet-i ilâhiye açısından, iman hizmetinin bir neferi olma liyâkatini ortaya koyamayanların dairenin dışına itilmeye müstehak olacakları ifade .....
Birinci Bölüm: (00.32 – 29.10)Meydanların Dili ve Üslup MeselesiSoru: Özellikle seçim sürecinde, kürsüye çıkan ya da kendisine mikrofon uzatılan hemen herkesin oldukça öfkeli ve rakiplerini .....
Soru: Milletimizi niçin sevmeliyiz? Aşk derecesindeki millet sevgisinin hakikatini ve insana yüklediği misyonu izah eder misiniz? Öncelikle şunu ifade edeyim ki ben milletimi, şahs-ı mânevî .....
  NOT: BU DUAYA AİT SES DOSYASI YOKTUR
Soru: Batı toplumlarında sosyal bir afet halini alan “intihar” maalesef müslümanlar arasında da yayılmaya başladı. Dinimizin intihara ve müntehire (kendi canına kıyana) bakışı nasıldır? Bazı .....
Soru: İrşad ve tebliğ gönüllüleri için seyahati zaruri kılacak hususlar nelerdir? Yolculuğa niyetten sefer esnasındaki hâle ve dönüş keyfiyetine kadar umumî mânâda seyahat âdâbına riayet .....
Soru: “Melikin atiyyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir?” sözünden maksat nedir? İrşat ve tebliğe gönül vermiş insanlara bu söz ne ifade etmektedir? (00.33) -Atiyye; hediye, bahşiş, lütuf .....
O Günler Ne Günlerdi“Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,Aylar bize hep Muharrem oldu!Akşam ne güneşli geceydi;Eyvah o da leyl-i mâtem oldu! …………..Allah için ey Nebî-yi Mâsum,İslâm’ı .....
Soru: Büyüklerimizin, “Yâ Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.” şeklinde dua ettiklerini görüyoruz. Emanetten maksat .....
Varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın ruhunda meknî bulunan sırları gün yüzüne çıkaran; yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere daha arzı semâlara bağlayan; akılla kalbi .....
Yukluyor....