İntihar

İntihar

Soru: Batı toplumlarında sosyal bir afet halini alan “intihar” maalesef müslümanlar arasında da yayılmaya başladı. Dinimizin intihara ve müntehire (kendi canına kıyana) bakışı nasıldır? Bazı inananların da intihara kalkışmalarının altında yatan sâikler ve problemler nelerdir?-Can ve beden insana verilen en büyük emanetlerdendir. Başkasının canına kıymak  bütün insanlığı öldürmeye denk büyük bir cinayet olduğu gibi, insanın kendi canına kıyması da öyle bir cinayettir. (01.00)

-Askerlik süresi dolmadan birliğini terkeden bir er misillü, sahibi tarafından terhisi imzalanmadan hayat vazifesini terkeden bir insan da firari sayılır ve böyle birinin ömür boyu yaptığı şeyler yanar. (03.22)

-Muvakkat cinnetlerle intihara giden insanlar hakkında hüsn-ü zan etmek esastır. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz; üzerine cenaze namazı da kılınır. (06.00)

-Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) intiharla alâkalı önemli açıklamalarda bulunmuştur. Bu meyanda, savaşta aldığı yaraların ızdırabına dayanamayıp kendini öldüren Kuzman isimli şahsın cehennemlik olduğunu bildirmiştir. Mevzuyla ilgili başka hadis-i şeriflerde ise, intihar edenlerin ne ile ve nasıl intihar etmişlerse cehennemde o şekilde cezalandırılacağını haber vermiştir. (07.05)

-Bir mü’min, ölürken bile Cenâb-ı Hakk’ın muradını gözetmeli; dünya hayatında başına gelen her türlü musibete karşı dişini sıkıp sabretmeli ve O “Artık gelebilirsin!” demeden öteye yürümeyi asla düşünmemelidir. (08.40)

-“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının; O’nun istediği ölçüde takva dairesi içinde yaşayın; O’na karşı gereken ta’zimi gösterin ve ancak Hakk’a teslim bir müslüman olarak can verin.” (Âl-i İmran, 3/102) mealindeki ayeti kerime, -iş’arî manada- insanın kendi hayatına kıymaması gerektiğini de ifade etmektedir. (09.01)

-“Anlamlı intihar” kisvesiyle Batı’dan sirayet eden cânilik.. ve “canlı bombalar”ın, “intihar eylemcileri”nin katlanmış cürümleri… (09.39)

-“Müslüman terörist olamaz, terörist de gerçek bir Müslüman olamaz!” sözünden maksat nedir? (11.34)

-Fâili kim ve hedefi ne olursa olsun, her intihar saldırısı dört buudlu bir cinayettir. Hele bu cinayet “kutsal” sayılarak ve din adına yapılıyorsa, bu çok daha tehlikelidir ve -şayet ilaçlarla ve beyin kontrolüyle gayr-i iradî yapmamışlarsa- fâillerinin ötede iflah olmaları mümkün değildir. (14.19)

-İntihar, en son İslam dünyasına girdi ama çok kötü girdi. İşin vehametini anlamak için her gün onlarca insanın öldürüldüğü Irak’a bakmak yeterli olsa gerek… (19.34)

-Cenneti yeryüzüne indirmeye matuf yapılsa dahi, intihar, İslam’la ve Kur’an’ın ruhuyla telif edilemez. “Canlı bomba” veya “intihar eylemcisi” adıyla kan dökenler, bu cinayetlerini -farz-ı muhal- Asr-ı Saadet’ten günümüze kadar gelen bütün büyükler tarafından tasvip alarak yapsalar bile, onlara diyeceğim tek söz M. Akif’in şu mısraıdır: “Kabul ederse cehennem ne mutlu, amca, sana!” (22.47)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo