Yıl Seçiniz..
Soru: 1) “İnanan sarsılsa da devrilmez” başlıklı makalenize de dibace yaptığınız “Gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın; eğer inanıyorsanız üstünsünüz.” (Âl-i İmrân, 3/139) mealindeki ayet-i kerime, Uhud’u müteakiben .....
Akrabalık, soy-sop yakınlığı gütmek, din, ahlâk, namus, vatan ve diğer değerlere karşı hep saygı hissiyle hareket etmek demek olan taassup, yukarıdaki konular türünden akla-nakle uygun .....
Günümüzde hâdiseler, sırf dış yüzleri itibarıyla değerlendirilmekte; sürekli korku, telâş, endişe ve ürperten bir belirsizlik var olup biten her işte. Niyetler olabildiğine karanlık, söz ve .....
Soru: Bazı mü’minler vesilesiyle İslam’ı tanıyan ya da hizmet dairesine dahil olan kimseler, tanışma safhasında müşahede ettikleri hassas müslümanlığı ve nezaketi işin içine girdikten sonra .....
Soru: Sâlih bir kul olma gayretindeki insan, kısa sürede belli mertebelere ve kemal ufkuna ulaşmayı arzuluyor; fakat, bu yolda yer yer nefsin ve şeytanın tuzaklarına .....
Yaşama mücadelesi veren ve yarınlara ulaşmak isteyen her millet, ancak, kendi güç kaynaklarına, kendi mana köklerine, kendi dînine, kendi îmânına, kendi azmine dayandığı ölçüde mevcûdiyetini .....
  Hizbü’t-Tams – İmam Şâzilî (k.s.) – 186 Hizbü Darbi’t-Tams, İmam Şâzilî (k.s.) – 188 Hizbü’1-İhfâ – İmam Şâzilî (k.s.) – 191 Hizbü’l-Hucub – İmam .....
Adalet mülkün temeli, zulüm, bu temele yerleştirilmiş bir dinamit; adalet, Hakk’ı ve halkı hoşnut etmenin en emin yolu, zulüm, bu yolda yürekleri hoplatacak bir gulyabâni; .....
Yukluyor....