Bir Demet Dua-9

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her ses kendisinden bir nağme ve her şey kendisinden bir nâme olan Yüce Yaratıcı’ya hamd ü senâdan sonra, Efendiler Efendisi’ni salât ü selamlarla yâdediyor ve Rabbimizin ulu dergahı önünde bir kere daha el açıp yalvarıyoruz.
Ey engin rahmetin ve münkirlere itiraz noktası bırakmayan en kesin, en mükemmel delilin sahibi Rabbimiz! Ellerimizi Sana kaldırıyor ve ancak Senin inayetinle içine düştüğümüz sevimsiz durumlardan kurtulabileceğimizi umuyoruz. Muttali olabildiğimiz ve olamadığımız bütün kötülüklerden Sana sığınıyor ve Senden eksiksiz, bol nimet ve inayet-i kâmile istiyoruz.
Rabbimiz! Kalblerimizi Sana karşı haşyet ve reca duygusuyla doldur ve Senin kapından başka kapılara karşı içimizde bir temayül ve ümit duygusu bırakma. Biz kullarını Sana tevekkül ve iltica hisleriyle rızıklandır!
Bizi, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi ihlasa ermiş ve erdirilmiş kullarını koruduğun gibi sıyanet buyur, ey sayılamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvî sıfatların sahibi Yüce Rab!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..


  

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo