Yıl Seçiniz..
Bir irşat erinin başkaları üzerindeki müessiriyeti Cenâb-ı Hak’la münasebetiyle doğru orantılıdır.***
Şeytanın insana karşı en büyük oyunu, kendi mevcudiyetini unutturmasıdır.***
Müslümanlıkta kendine güven yoktur; Allah’a güvenme ve Allah’ın verdiği iradeyi iyi kullanma vardır. ***
Soru: Aramızda birbirimizden dua talebi çok yaygınlaştı. Fakat kimi zaman bu isteğin sıradan bir talep hâlinde dile getirildiği görülüyor. Dua isteyen ve böyle bir talebe .....
Soru: 1) “Fiilî dua”, “kavlî dua” ve “kadere rıza” esaslarını günümüzde imtihandan imtihana koşan talebeler, bilhassa da üniversite imtihanına girecek gençler açısından değerlendirir misiniz? -Dua .....
-Nasıl ki dua külliyet kesbedince kabule karîn olur (bir duaya ne kadar çok insan yürekten katılırsa, o dua kabul edilmeye o ölçüde yaklaşmış olur), ümitler .....
Soru: Günümüzde, insandaki merak duygusu daha çok günlük haberler, siyasî polemikler, meşhurların hayatları gibi konulara yönlendiriliyor. Merak duygusunun, insana veriliş hikmeti nedir? Bu duygu, yaratılış .....
Soru: 1) Kalbin Zümrüt Tepeleri’nde, gerçek hak dostlarının dünyevî endişelerden sıyrılıp âlem-i halka ait bütün husûsiyetleri ve âlem-i emre ait bütün derinlikleriyle Hakk’a yöneldikleri anlatılıyor. .....
Soru: Yapılan nasihatten kâmil mânâda istifade hangi esaslara bağlıdır? Hem konuşan, hem de dinleyen açısından verimli ve faydalı bir sohbet için dikkat edilmesi gereken hususlar .....
Hüznün son haddine vardığı nokta, sürura kapının aralandığı aynı noktadır. Onun içindir ki, Mirac senesi, “Senetü’l-hüzün” iken “Senetü’s-sürûr” olmuştur.
Soru: Suizan ve hasedin birer ruhî hastalık olduğu ifade ediliyor. Bu tür rahatsızlıkların oluşumuna sebebiyet veren hususlar nelerdir? Tedavisi adına neler yapılabilir? Cevap: Her ikisi .....
Soru: Bugün bizim her şeyden önce “yaşatma ideali”ne sahip nesillere ihtiyacımız olduğu ifade ediliyor. Enaniyet ve bencillik asrı da denilen çağımızda “yaşatma ideali”ne sahip bir .....
Herkül İnternet Dergisi’nin çok sevgili ve kıymetli dostları, 1. Bamteli ve Kırık Testi bölümlerinde cevaplanmasını arzu ettiğiniz, herkesin istifadesine açık sorularınızı, 2. Yayınlanmasını istediğiniz yazı .....
RSS Feed Adresi My Yahoo’ya Ekle Bloglines’a Ekle Google’a Ekle Kırık Testi Bamteli           PODCAST Feed Adresi iTunes’e Ekle     .....
Yukluyor....