Yıl Seçiniz..

SOSYAL MEDYA ARŞİV

Kur’an’dan daha beliğ bir kitap yoktur; eğer ondan daha beliğ bir beyan varsa, o da, Kelamullah’ın insan davranışlarına aksedip yaşanmasıdır
Yeryüzünde Efendimiz’i (aleyhissalatü vesselam) tartacak baskülü Allah yaratmamıştır.***
Bir irşat erinin başkaları üzerindeki müessiriyeti Cenâb-ı Hak’la münasebetiyle doğru orantılıdır.***
Şeytanın insana karşı en büyük oyunu, kendi mevcudiyetini unutturmasıdır.***
Müslümanlıkta kendine güven yoktur; Allah’a güvenme ve Allah’ın verdiği iradeyi iyi kullanma vardır. ***
Hüznün son haddine vardığı nokta, sürura kapının aralandığı aynı noktadır. Onun içindir ki, Mirac senesi, “Senetü’l-hüzün” iken “Senetü’s-sürûr” olmuştur.
RSS Feed Adresi My Yahoo’ya Ekle Bloglines’a Ekle Google’a Ekle Kırık Testi Bamteli           PODCAST Feed Adresi iTunes’e Ekle     .....