Yıl Seçiniz..
Kitap Adı : İslam ve Psikoloji İlmi Özetleyen : Cihan Kaya Yazarı : Prof. Dr. Nezzar Muhammed Said el-Âni Dili : Arapca Yayınevi : El .....
Soru: 1) Hüsn-ü  zannın bir zaafa dönüşmesi ve istismar edilmesi söz konusu mudur? Hem “İnsan hüsn-ü zanna memurdur; herkesi kendisinden üstün bilmelidir.” disiplinine bağlı kalıp .....
Soru: Bir mü’minin düşünce dünyasında hüsn-ü zannın yeri ne olmalıdır? Cenâb-ı Hakk’a ve insanlara karşı hüsn-ü zannın çerçevesi nasıl belirlenmelidir? Cevap: İnsan düşünce dünyasına göre .....
Soru: Konumumuzun hakkını veremediğimiz ve Mevlâ-yı Müteâl’e karşı iyi bir kul olamadığımız hisleriyle inkisara düşeceğimiz anlarda İbn Atâullah el-İskenderî hazretlerinin “Allah indinde değerinizi bilmek istiyorsanız, .....
Soru: Salâbet-i diniye nedir ve onun tezahürleri nasıl olmalıdır? Cevap: Salâbet kelimesini, katılık, taassup ve huşûnet şeklinde anlamak doğru değildir. Biz katılığı daha ziyade, körü .....
Soru: Hareket ve faaliyetlerin mukaddem bir plan ve programa bağlı götürülmesi önemli bir disiplin olarak zikrediliyor. Diğer taraftan aksiyon öncelikli bir düşüncenin varlığından bahsediliyor. Bu .....
Soru: Bütünüyle hayatı ve hadiseleri duyarak, hissederek yaşamanın önemi çeşitli vesilelerle vurgulanıyor. Günümüz insanı ise hep bir yerlere yetişme ve bir şeyleri yetiştirme telaşıyla koşturmaca .....
Soru: Bazı Alevîler, Sünnîleri Kerbelâ hadisesine karşı duyarsız olmakla itham ediyorlar; bir kısım Sünnîler de Kerbelâ’nın yâd edilişinde aşırılığa gidildiğine inanıyorlar. Bu mevzudaki müstakim düşünce .....
Soru: Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Kim her gün sabah ve akşam şu duayı üç defa okursa artık ona hiçbir şey zarar vermez.” .....
Yukluyor....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo