Yıl Seçiniz..
Soru: Namaza karşı ülfeti kırıp onu tam duyabilme ve ikame edebilme düşüncesiyle son haftalarda Zât-ı âlînizin işareti üzerine hutbede birkaç paragraf da olsa namazdan bahsediliyor. .....
Soru: İbadetleri Cennet arzusu, Cehennem korkusu, mehabet duygusu ya da abd-mabud şuuruyla eda etme açılarından tebettül nasıl anlaşılmalıdır; bu zaviyeden tâcirân, bendegân, sâdikân ve âşikân .....
Soru: Bir mü’minin; ister ferdî hayatında, isterse temsil ettiği kurum ve içtimaî konumu açısından kendini sorgulama ahlâkı nasıl olmalıdır? Günümüzde ferdî ve ailevî pek çok .....
Soru: 1) Geçen hafta, Yeni Ümit ve Hirâ dergileri ortaklaşa “Peygamber Yolu” başlığı altında uluslararası bir sempozyum düzenlediler. Günümüzde “Peygamber yolu” denince daha çok teşriî .....
Kitap Adı : Story Özetleyen : Rıdvan Kızıltepe Yazarı : Robert MCKEE Dili : İngilizce Yayınevi : IT Books Sayfa Sayısı : 480 Özeti İndir
Soru: 1) Referandumda “evet” sonucunun çıkmasını çok önemsediniz ve arzu ettiğiniz netice hâsıl oldu. Referandum sonrası dönem için ülkemizde demokratikleşme ve uzlaşma adına beklentileriniz nelerdir? .....
Soru: Bir mefkûreye; adanmışlık ve fedakârlık kapısından girme ile menfaat ve beklenti endeksli olarak girmenin, ferdin, sonraki hizmet hayatına tesirleri nelerdir? İzah eder misiniz? Cevap: .....
Yukluyor....