Namazlaşma Yolu

Namazlaşma Yolu

Soru: Namaza karşı ülfeti kırıp onu tam duyabilme ve ikame edebilme düşüncesiyle son haftalarda Zât-ı âlînizin işareti üzerine hutbede birkaç paragraf da olsa namazdan bahsediliyor. Fakat çaresi aranan hastalığın umumi olduğu görülüyor. Bütün müminlerin namazı namaz olarak duyup eda edebilmeleri için neler tavsiye edersiniz?– Aslında namaz gibi diğer ibadetler de şuurluca eda edilmelidir.(01:30)

– Diğer ibadetlerden farklı olarak namaz günde beş defa farz kılınmıştır. Demek ki bizim diri kalmamız adına günde beş defa O’nun kapısına müracaat etmemiz lüzumlu ki, Cenabı Hak onu öyle vecibe kılmış. (02:30)

– Namazın İsrail oğullarına elli vakit farz kılınmasının hikmetleri… (03:00)

– “Salât” kelimesinin manaları… (03:40)

– Ümmet-i Muhammed’in (Aleyhissalâtü vesselam) hususiyetine binaen, Efendimizin hususiyetini ve gölgesini üzerlerinde taşımalarına binaen o ümmete beş vakit namaz yeterli görülmüş. (04:10)

– Süleyman Çelebi’nin konuyu mevlidinde ele alışı… (04:45)

– Üstat Hazretlerinin 9. Sözde namaz vakitlerini nasıl ele aldığı… (05:15)

– Namaz, anlatılan manaları verir ama ondan istifade en başta im’ân-ı nazara (konsantrasyona) bağlıdır. (06:00)

– Niyette başlayan bu konsantrasyonu namazın bütün erkânına yayarak en sonunda o namazı tahiyyatla taçlandırmak… (06:45)

– Miraçtaki sözlerin ifadesi olan Tahiyyat… (07:15)  

– Namaz kendi çizgisinde, yörüngesinde eda edildiği zaman adeta size tabiatınızın bir cebr-i lutfisini yaşatarak sizi miraç noktasına getiriyor. Bu, baştan sona kadar o namazı duymaya, o namazın içinde olmaya ve namazlaşmaya bağlıdır. (09:30)

– Bu namazlaşma da en başta iman-ı hakikiye ulaşmaya, nazarî imandan geçip amelî imanda derinleşmeye bağlıdır. (10:40)

– İkinci bir husus: Bu türlü meselelerin sık sık hatırlatılması lazım. Oturup kalktığımız her yerde muhaverelerimiz sohbet-i canan olmalıdır. Bu türlü müzakereler hayatımızın her anını ibadet haline getirir. (12:40)

– Dünyevî işlerde alternatif damarlar kullanıldığı gibi yaptığımız her şeyde bir damar bulup sohbet-i canana yürümek lazım. Hep sohbet-i canan olsa, zannediyorum, belli ölçüde ruhlardaki kıvam ve canlılık korunabilir. Ve ancak canlılar sadece hissedecekleri şeyleri hissederler. (13:50)

– Namazlaşmanın diğer bir yolu da büyüklerin sohbetlerinde bulunmaktır. Bizim neslimiz öyle büyükleri de göremedi. Biz mahrumiyet döneminin felaketzede nesilleriyiz. (16:15)

– Namazlaşmanın diğer yolu da İmam Gazali ve Bediüzzaman Hazretleri gibi büyüklerin namazla alakalı yazdıkları şeyleri hutbelerde okumaktır. (19:00)

– Hutbede bir de dinleme mevzuu vardır. İnsanlardan talep de olmuyor. Çok ciddi bir alakasızlık var. Hutbenin farziyyetinden haberi yok insanların… (19:50)