Yıl Seçiniz..
Ey Yücelerden Yüce Rabbim! Bütün mal ve mansıp sahipleri kapılarını sürmelediler. Sen’in yüce dergahının kapısı ise asla kapanmaz ve dilekte bulunanlara her zaman açıktır.   .....
Soru: Allah’ı anlatan küllî delillerden birinin de Hak dostları olduğu, onları nazara vermenin ve müntesiplerinin teveccühlerini sağlamanın Cenâb-ı Hak’la irtibatı artıracağı ifade ediliyor. Böyle bir .....
Üç ayların kendilerine mahsus bir tadı bir şivesi vardır ki, onları yılın diğer aylarından ayırır.. her ayın güzellik ve nefâsetinin zâhirî duygularımızla hissedilip yaşanmasına mukâbil, .....
Soru: “Haşyet” talebi, dualarınız arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Sizi, Cenâb-ı Hak’tan “haşyet” istemeye sevkeden mülahazalar nelerdir? Cevap: Haşyet; Mevlâ-yı Müteâl’i isim ve sıfatlarıyla .....
Soru: Kur’an-ı Kerim’in, Ashâb-ı Kirâm’a müteveccih müjdelerinin daha sonraki müslümanlara bakan yönleri nelerdir? Bu cümleden olarak, Fetih ya da Rum surelerindeki tebşirâtı biz nasıl okumalı .....
Soru: Adanmış ruhların en önemli hususiyetlerinden birisi fedakârlık olmasına rağmen, bazı kurumlardaki insanların bir kısmı fâikiyet düşüncesine ve farklı beklentilere kapılabiliyorlar. Buna bağlı olarak, gönüllülük .....
Soru: Bir hadis-i şerifte, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun, ümmetinin tefrikaya düşmemesi için dua ettiği ama bu duasının kabul görmediği anlatılmaktadır. Habîb-i Ekrem’in bu duasının makbul sayılmayışında .....
Yukluyor....