Bir Demet Dua-52

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

“Kullarımdan sürçerek günah işleyenler ya da kendilerine zulmedenler, (hatalarını anladıkları zaman) Hakk’ın kapısına sığınıp mağfiret dilenirlerse, Rabbilerini çok yarlığayıcı ve bağışlayıcı bulacaklardır” şeklindeki muştu edalı beyanlarıyla gönüllerimize sevinç ve huzur salan kainatın yaratıcısı Yüce Allah’a, âlemde O’nun varlığına ve birliğine delalet eden ne kadar alâmet varsa onların hepsinin sayısınca hamd ü sena, Cenab-ı Hakk’ın O’na itaati Kendisi’ne itaat kabul ettiği, varlığın sırlarını lif lif didikleyip seyircilerin mütaalasına sunan biricik mürşit ve üstad Peygamberimiz Efendimiz’e, tarihin şeref tablosunun kahramanları olan ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine sonsuz salât ü selam ediyor, onları vesile yaparak bir defa daha Rabbimize yakarışa geçiyoruz:

 

Ya Rab! Sen’in kudretin her şeye yetecek kadar ulu, nimetlerin de bütün varlığı kuşatacak kadar umumîdir. Bizi de rububiyetinin nurları ve uluhiyetinin esrarıyla çepeçevre sarmalamanı dileniyoruz. Rahman ve Rahîm isimlerinin hürmetine bu muhtaç kullarını da rahmaniyet ve rahîmiyetinle te’yîd buyur. Sen’in dostluğuna her şeyden daha fazla ihtiyacı olan bendelerini üns ikliminin re’fet ve nurundan mahrum eyleme; eyleme ki, sübuhât-ı esmaiye ve sıfatiyende biz de eriyip tükenelim. Varlığını duyur ve marifet-i tâmme ile öyle bir doyur ki, Sen’i daha iyi tanımaya vesile olabilecek ne kadar malumat varsa hepsinin inceliklerine ve derinliklerine biz de muttali olabilelim. Ya Rab! Sen cömertliğine hudut olmayan yegane Cevâd-ı Kerîm ve rahmetinin sınırları hayal bile edilemeyen biricik Rabb-i Rahîmsin! Ne olur, ihsanlarından bu kapı kullarını da mahrum etme ve nimetlerinle bizi de şâd ve mesrur eyle!

 

Rabbimiz! Niyazımıza hitam-ı misk olacağı mülahazasıyla bir kez daha yakîn-i etemmin biricik kahramanı ve beşeriyetin en şereflisi efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile halkına ve arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Lütfundan ve kereminden dileniyoruz, lütfen bizi duaları kabul olmayan talihsizlerden eyleme! Amin!…