Bir Demet Dua-4

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her şeyden evvel, rahmeti sonsuz yüce Mevlâ’ya hamd ü senâlarla yöneliyor, iki cihanın vesile-i saadeti Efendimiz’e, O’nun pak ailesine ve güzîde ashabına salât ü selam ediyor ve Rabbimize bir kez daha el açıp yalvarıyoruz:
Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Yaratıcı! Kendisinden yardım talep edilebilecek yegâne zat Sensin ve ancak Sana tevekkül edilir. Sen, Sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin; kapına sığınıp bir nidâda bulunanlara da elbette karşılık verirsin.
Rabbimiz, Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla Senin ulu dergahına yönelmiş bir vaziyette. Bize merhametinle muamele et.. sürçmelerimizi bağışla.. bütün günahlarımızı ve kusurlarımı yarlığa.. ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle!
Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme, ey kendisine el açılanların en cömerdi ve ey lütufta bulunanların en hayırlısı!


 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo