Bir Demet Dua-90

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür, habîb-i kibriyası, rasûl-ü müctebası Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına zerrât-ı kâinat adedince salât ü selam ediyor; mazlumların, mağdurların gözyaşlarının ve kanlarının seylaplara dönüştüğü, en mukaddes değerlere karşı akla-hayale gelmedik saygısızlıkların yapıldığı, içi kin ve nefretle dolu zâlimlerin küstahlaştıkça daha bir küstahlaştığı şu talî’siz günlerde Kudreti Sonsuz Rabbimizin inananlara nezdinden fereç ve mahreç göndereceği, bir türlü yola gelmeyen tiranlara da en yakın zamanda hadlerini bildireceği niyazıyla bir kere daha ellerimizi semaya kaldırıyoruz:

 

Ey merhameti her şeyi kuşatan Rabbimiz! Bizi Cehennem’in türlü türlü yangınlarından ve kabrin çeşit çeşit azaplarından muhafaza buyur; özü ve sözüyle sadâkate kilitlenmiş Ebrâr kullarınla ve kurbetine mazhar kıldığın Mukarrebîn’le beraber bizi de Cennet’e dâhil eyle; Nebiyy-i Ekrem’in rü’yetiyle gönüllerimizi nura ve sürura kavuştur; ulvî hakikatleri, oldukları gibi görüp idrak edebilememiz için gözlerimizdeki perdeleri kaldır.

 

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı! Zâtına has korumanla şu hıfzına muhtaç kullarını muhafaza et; riâyet-i hâssâ’nla bizi gözet! Şüphesiz Sen, kendisinden istekte bulunulacak yegâne Zât, her konuda yardımı ümit edilecek ve dergahına koşulacak biricik mercî’sin. Senden diliyor ve istirham ediyoruz; dünya ve ahiretin imtihanları karşısında imdadımıza yetiş. Şu rahmetine bel bağlayan kullarına merhametinle muamele edeceğin konusunda, Sen’in hakkında beslediğimiz hüsn-ü zanlarımızda bizi yanıltma; zira Sen gerçek ilahımız ve (şeksiz şüphesiz, ayânlardan ayan) tek sığınağımızsın.

 

Duamızın nihayetinde bir defa daha Efendiler Efendisi’ne, O’nun vefalı ev halkına, sâdık yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve bu muzdar kullarının dualarını kabul buyurmanı dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!