Bir Demet Dua-35

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Ulu dergahına en güzel isimleriyle teveccüh eden gönülleri asla mahzun bırakmayan, semalara doğru açılan elleri hiçbir zaman boş çevirmeyen âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü sena; O’nun mustafa, mücteba ve murtaza kulu, nübüvvet şiirinin biricik kafiyesi Hazreti Muhammed’e, hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetler üstü âline, ashabına çöllerdeki kum taneleri ve yeryüzüne nüzûl eden yağmur damlaları adedince salât ü selam ediyor, şu kutlu zaman diliminin, dualarımızın kabulüne bir vesile olacağı ümidiyle bir kez daha rahmeti sonsuz Mevla’mıza yöneliyoruz:

 

Allahım! Evvel Sen, Âhir Sen, Zâhir Sen, Bâtın Sen, her şeyin ilmi nezdinde olan yegâne Alîm de Sensin. Bahtına düştük, ne olur, Doğu ile Batı’yı birbirinden uzak tuttuğun gibi, inadı, lüzumsuz yere ısrarı ve arzularına uymak suretiyle İblis ve avenesine benzemeyi de bizden fersah fersah uzak kıl. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları, Senin mukaddes sevgine mazhar olmuş kullarının günahları (gibi) kabul et.. Sen’in inayetinle bizden sadır olmuş şayet bir kısım hasenât varsa, onları da kendi hata ve kusurlarıyla Sen’in sevginden mahrum kalmışların hasenatı gibi değerlendirme.. âkıbetimizi ihlasa mazhar olmuş kullarının akıbeti gibi eyle.. umutlarımızı da boşa çıkarma, ey her isteyene veren ve Kendisi’ni ihsanda bulunmaktan hiçbir şeyin engelleyemediği lütuf ve kerem Sahibi…

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor, duamızı salât ü selam payandasına dayandırıp kabulunü öylece umarak bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!