Bir Demet Dua-76

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü senâ, O’nun en büyük elçisi olan
Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’a, diğer enbiya ve mürselîn
efendilerimize, Hakk’ın mükerrem ibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök
ehlinden salih kullara da  Cenab-ı Allâmü’l-Guyûb’un ilmi ve malûmatı
adedince salât ü selam olsun.

Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz,
bütün âlemlerin yegane sahibi Yüceler Yücesi Rabbimiz! Sen’in Dinine, Kitabına,
Peygamberine ve masum kullarına düşmanlık besleyen cahil, kaba, insanlık ve
medeniyet mahrumu, zalim bir takım insanlar, iyilikte, hayr u hasenâtta
kullansınlar diye emaneten kendilerine verdiğin gücü ve saltanatı, inanan
insanların hukukuna tecavüz edip onlara karşı bir baskı unsuru olarak kullanıyor
ve göz göre göre zorbalık, derebeyliği yapıyorlar. ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ
billah’ hazinelerinin tek sahibi Sen’sin; mutlak güç ve otorite yalnız
Sen’indir; biz de izafi, gölge mahiyetindeki güç ve kuvvetimizden arınıp Sen’in
asla karşı konulamayacak güç ve kuvvetine iltica ediyoruz. Ne olur, Yüce
Mevlâmız, adavet hisleriyle oturup kalkan, inanmış insanların aleyhinde sürekli
komplo üstüne komplo kuran o kimselerin düşmanlık hislerini kalblerinden söküp
at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekün insanlığın hayrına
olabilecek istikamete tevcîh buyur. Biz, onların yapmak istedikleri kötülükleri,
vermek istedikleri zararları, hile ve hud’alarını, tuzaklarını, komplolarını
ancak Sen’in yardımınla def’edebiliriz. Onun için de, Rabbimiz, o insafsız
gaddarlardan gelebilecek her türlü şerden Sen’in sıyanetine dehâlet ediyoruz. Bu
haddini bilmez, insafsız tipler şayet salâh yolunu seçmezler, fitne ve
fesatlarına devam ederlerse, Sen onların ellerini kollarını bağla.. ayaklarına
prangalar vur.. kalemlerini yazamaz, dillerini de konuşamaz hale getir..
inananların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol-yöntem, imkan ve malzeme varsa,
hepsini ellerinden çekip al.. menfûr emellerine ulaşmalarına fırsat verme ve
bizi o tiran bozması zalimlerle karşı karşıya bırakma.. nusretinle, hıfz u
inayetinle bu âciz ve çaresiz kullarını te’yîd buyur!

Duamızın evvelinde
salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz Hazreti Ahmed
ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’yı, O’nun tertemiz, dupduru, pırıl pırıl aile
fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde dolaşan ashabını hayırla anarak
indiriyor ve bizi ellerimiz boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirmemeni
diliyoruz Rabbimiz!