Bir Demet Dua-74

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Allah’ım! Sana nihayetsiz hamd ve şükür duygusuyla yöneliyor; başta Nebîler Serveri Efendimiz olmak üzere, bütün enbiya-i izâmı, ehl-i beyti, sahabe-i güzîni ve Sen’in salih kullarını salât ü selâmla anıyor; aczimizin, fakrımızın sınırsızlığını, ızdırarımızın had safhaya vurmuşluğunu yüce nezdinde şefaatçi yapıp, rahmetinin, merhametinin, şefkatinin enginliğine iltica ediyor ve bir defa daha ellerimizi yüreklerimizin içine alıp, “Amin!” diyoruz:

 

Ey Yücelerden Yüce Rabbimiz! Biz her ne kadar Sen’in rahmetine ve keremine lâyık olmasak da, şüphesiz Sen’in rahmetin, bizim gibi hayatının çoğu düşüp kalkmakla geçmiş mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur. Ya Rab! Bizi de o enginlerden engin rahmetinden hissedâr kıl.. imanımızı kemâle ulaştırmak sûretiyle kalblerimizi itmi’nanla doldur.. lütfunla yakînimizi de etemmiyet vasfıyla zenginleştir!

 

İlâhenâ ve Mevlânâ! –Hata, kusur ve günahlarımız çok olsa da- asla Sen’den başkasına teveccühte bulunmadık.. Sen’in cemâl-i bâ kemâlinden başka hiçbir sûrî güzellik için gönüllerimizde şevk u iştiyak duymadık –inşaallah öyleyizdir.-

 

Ey yoluna gönülden başkoymuşları her zaman vuslat neş’esiyle serfiraz kılan ve adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız bırakmayan Rabbimiz! Bizi de dünyanın geçici ve zevâle mahkum güzelliklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan muhafaza buyur.. gözlere aydınlık, gönüllere de sürûr veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir.. tasamızı, gamımızı, kederimizi izâle eyle.. her türlü musîbet ve belalardan koru ve sâlih ibâdının kalblerine yerleştirdiğin gibi bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme duygusunu yerleştir!..

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza kahramanı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli aile fertlerine ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor, dualarımızın kabul edilen dualardan olacağı ümidini besliyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen talihsizlerden eyleme! Amin!…

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo