Bir Demet Dua-23

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bizden evvel, nicelerinin dileklerine icabet edip onlara lûtfundan kapılar aralayan ve başlarına sağnak sağnak ihsanlar yağdıran.. dua edenlere cevap veren.. ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren.. devrilenleri kaldırıp doğrultan.. çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden Rabbimiz’e, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; mesajı Kur’an, ufku irfan, beyanı bürhan ve iki cihanın vesile-i saadeti Efendiler Efendisi’ne, O’nun dupduru ailesine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salât ü selam ediyor; çoğumuz itibariyle ömrümüzün hasenât kefesi bomboş ve bir ihlas bezginliği içine düşmüş olsak da ümidimizi Merhameti Sonsuz’un affına merdiven yapıp yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Şayet senin hıfzın ve riayetin olmasaydı biz mutlaka helâk olurduk.. tenezzül buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğrardık.
Ey bütün eksik sıfatlardan berî, yüceler yücesi Rab! Biz kapı kulların eğer Sana itaat edebilme gibi bir paye ile müşerrefsek bu tamamen Senin lütfunun ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslam nimetinden dolayı hamd ve şükran da yine Sana’dır.
Rabbimiz! Senden, bundan sonra da her zaman yar ve yardımcımız olmanı istirham ediyoruz. Sen bizim hem velîmiz, hem de biricik vekîlimizsin. Hem ne güzel vekîlsin! Bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı dileniyoruz.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz..