Bir Demet Dua-21

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Dua edenlere cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren, devrilenleri kaldırıp doğrultan, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden yüce Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedî saâdet âleminin bekleme salonu olarak gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri Hızır çeşmesine ulaştırıp onlara ölümsüzlük iksiri içiren sevgili Habîbi’ne, O’nun nezih ailesine, seçkin ashabına salât ü selam ediyor ve bir kez daha başımız eğik, boynumuz bükük, kalblerimiz mahzun, her zaman çaldığımız kapının tokmağına arz-ı hal etmek üzere dokunuyoruz:
Rabbimiz! Dualarımızı kabul buyur.. aczimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza merhametinle mukabelede bulun.. (aşılmaz gibi görünen) zorlukları bizim için kolaylaştır.. gaye-i hayallerimize hakikat urbası giydir.. bizi dünya ve ahirette utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle!
Rabbimiz! Gönüllerimizi ve bütün kullarının kalblerini iman, İslam ve Kur’an yolunda hizmete tevcih buyur.. sineleri bize düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl…
Bütün bunları Sen’den, Sen’in güzel isimlerinin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine dileniyoruz Rabbimiz!
Salât ü selâm Efendiler Efendisi’nin, güzide âilesinin ve yıldızlar kadar parlak ashab-ı kiramının üzerine olsun!