Bir Demet Dua-20

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bütün iyilik ve hayırlar ancak Kendisinden beklenen ve bunları vermeye sadece Kendisi muktedir olan Yüce Rabbimize hamd ve minnet, Enbiyalar Serveri Efendiler Efendisi’ne, ehline ve ashabına salât ü selam ediyor, her zaman dokunduğumuz kapının tokmağına boyunlarımız bükük, kalblerimiz buruk, sinelerimiz yanık, şimdi bir kez daha dokunuyoruz:
Rabbimiz! (İçimizden yükselen) şu nida, mahzun ve münkesir kalblerin nidasıdır; o nidaya icabet edecek Yegâne Zat da Sensin.. ey dua ettiğinde darda kalmışın duasına icabet eden! Kusurlarla âlûde olsak da, gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamasak da işte yine Sana el açtık.. va’d-i ilahîni gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur.. bizi dalalete saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine uğratma. Sen bizim Mevlâmızsın; teveccühünle bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor ve kereminle muamelede bulunacağını umuyoruz, ey rahmet dalgalarıyla kainatı kuşatan ve ey mağfiretine had-hudud olmayan!…
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efrâdına ve  bütün ashâb-ı güzînine salât u selâm ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..