Bir Demet Dua-69

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bütün hamdler, senâlar, medihler ve şükürler bütün kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Rabbimize olsun. Mevcûdâtın medâr-ı iftiharı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, medyûniyetimizin sonsuz olduğu gözde ve güzîde âile fertlerine ve ashâb-ı güzînine de nihayetsiz salât ü selam ediyoruz.

 

Ya Rabbe’l-âlemîn ve ya Erhamer’r-râhimîn! Nezdinden irsal buyuracağın bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hale getir.. sadrımızı, sinemizi, kâmil imana, tastamam ihsana aç ve bizi, sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl!

 

Ya İlahenâ ve ya Mevlânâ! İhlasa erdirdiğin ve nezdinde makbûliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalblerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da Senin marifetine ve muhabbetine aç.. paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çöz.. bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme ve o ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma!

 

Ya Rab! Sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece Sen’den istiyor ve yalnızca Sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki, başka bir şey değil, Sen’den sadece Sen’i istiyoruz ve Rab olarak da birtek Sen’den razı olabiliriz. Ne olur, bahtına düştük, bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden (alt basamaklar), kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine (üst basamaklar) çıkar. Çıkaracağına inancımız da tamdır, zira Sen bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegane Zat ve biricik dostumuzsun. Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da Sen bizi ümit ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!..

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi’ne, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek dualarımızı Kabe-i Muazzama’da yapılmış dualar gibi kabul buyurmanı diliyoruz.

 

Ya Rab! Eksik-gedik de olsa, ne olur, şu teveccühümüzü karşılıksız bırakma!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo