Bir Demet Dua-17

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Her şeyden evvel, varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsanî karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimize hamd ü senâlar ediyor, iki cihanın serveri, enbiyanın seyyidi ve merhamet-i ilahiyenin timsali olan Peygamber-i Zîşan Efendimiz’i salât ü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz:
Rabbim! Celâl-i vechine layık şekilde bütün hamdler Sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı şükür de yine Sana’dır. Sen’den benim ve kadın-erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerimize zâhir-bâtın nimetlerini sağanak sağanak yağdırmanı dileniyorum.
Allahım! Bizlere, her türlü endişe ve tasa karşısında ferec ve mahreç yollarını göster.. (sürekli kötülüğü emredip duran) nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın ağından bizi halas eyle.. biz aciz kullarını, bize düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplolarından muhafaza buyur.. bizleri dünyanın her türlü cevr ü cefasından, rezil rüsvay bir duruma düşürmesinden ve ahiret azabından koru.
Bizi ve hayatını ilây-ı kelimetullaha adamış hizmet erlerini hoşnutluğunla doyur.
Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!