Bir Demet Dua-79

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere manevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz’e sonsuz hamd ü sena, yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi Peygamber Efendimiz’e, O’nun seçkin ve kıymetler üstü aile efradına, yine O’nunla asırların en hayırlısını paylaşan arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve bir kere daha kemerbeste-i ubudiyet içerisinde ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Allah’ım! Şayet rahmetinle sarıp sarmalamasaydın biz çoktan helak olurduk ve bize re’fet ve şefkatinle muamele etmeseydin muhakkak hüsrana uğrardık. Allah’ım! Kapıkulların olan bizler şayet Sana –eksik-gedik de olsa– kullukta bulunabiliyorsak bu tamamen Sen’in iznin, inayetin ve lütfunla olmaktadır. İsyanlarımıza gelince onlar da yine Sen’in takdirindir ve Sen onların hepsini bilir, görür, duyar ve nezdinde muhafaza edersin.

 

Ya Rab! Sen de biliyorsun ki, -başta bu âciz benden olmak üzere- irtikap ettiğimiz bir kısım günahları, cür’etimizden yahut Ulu Zâtının ve yüce dininin hukukunu hafife aldığımızdan dolayı işlemedik. Ne çare ki şeytan ayaklarımızı kaydırdı, şeytanın içimizdeki santrali gibi çalışan nefs-i emmare de hep kötülük pompalayıp durdu.

 

Ya Rab! Sen affetmeyi seven bir kerem Sahibisin, bir Keremkânîsin. İşte kapına geldik ve günahlarımızdan tevbe ediyor, “tevbeler tevbesi” diyoruz. Dualarımızı kabul buyur ve içine düştüğümüz günah ve hatalardan dolayı bizi azaba maruz bırakma.

 

Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz! Amin!