Bir Demet Dua-13

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevî kirlerden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimize hamd, Cenâb-ı Hakk’ın O’na itaati Kendine itaat kabul ettiği bir kıblenümâ olan mümtazlardan mümtaz Efendimize, O’nun pak ailesine, seçkin ashâbına salât ü selam ediyor ve bir kez daha ”el-emân” diyerek ulu dergah önünde diz çöküp yalvarıyoruz:
Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi giderip uzaklaştıran.. hevânın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefs-i emmârenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan Rabbimiz! Sen her türlü eksiklik ve noksanlardan münezzehsin. Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi Seninle olmaktan alıkoyan bütün kayıtlardan âzâd eyle.
Rabbimiz! Senden bizi affetmeni.. bize afiyet vermeni.. bizi siyanetin altına almanı.. riayetinle gözetip kollamanı.. inayetinle te’yid buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı dileniyoruz.
Ey Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten  Sana iltica ediyor, şeytanın ve ins-cin bütün mahlukâtın zararlarından Sana sığınıyoruz. Medet dileniyoruz Rabbimiz, el-emân, el-emân..!
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!


 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo