Bir Demet Dua-58

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ü sena, habîb-i ekremi, efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam ediyor, bizlere, bizi aşan istidatlar ve o istidatlarda inkişaflar bahşedeceği recasıyla, Rahmet Sultanı Rabbimizin, gönüllere itminan, sinelere de inşirah veren yüce huzurunda bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey yücelerden yüce Sultanımız!

 

Senden, ulu ve münezzeh Zât’ının nurlarıyla kalblerimizi ulvî hakîkatlere açmanı dileniyoruz. Salih kullarını aynı zamanda birer idrak ve anlayış kahramanı haline getirdiğin gibi bizi de nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin marifet vesilesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle.. dostlarının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen, bizleri de öyle, sadece Sen’i görüp Sen’i duyan ve başka şeylere bakarken de yine Sen’in işaret ve emir buyurduğun çerçevede bakan bahtiyar kullardan kıl!

 

Ey Mevlâ-yı Müteâl!

 

Gelip Sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster.. fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil sadece –libasların en hayırlısı olan– takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları Sen’den diliyoruz Ya Rabbenâ; diliyoruz, çünkü Sen her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz yegane zâtsın.

 

Rabbimiz! Ne olur, bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun; bulun da her türlü tasa, gam ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle!

 

Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo