Bir Demet Dua-56

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Yaralarımızı sarıp ızdıraplarımızı dindireceği, kin ve nefretle atan kaskatı kalbleri yumuşatıp nazarî insanlıktan amelî insan olmaya yükselememiş bahtsızların tali’lerine de bir ışık yakacağı recasıyla hep ulu dergahının önünde bekleştiğimiz Yüce Rabbimiz’e mahlukatın nefesleri adedince hamd ü sena; Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, dupduru aile fertlerine, nezih ashabına kainattaki zerreler sayısınca salât ü selam ediyor, dudakları tazimle süslü kullarının yakarışları arasında rahmeti sonsuz Mevlâ-yı Zülcemâl’in bizim dileklerimize de icabet buyuracağı ümidiyle bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey Rabbimiz ve ey yegâne İlahımız!

 

Zihinlerin idrakinden aciz olduğu yücelerden yüce Zâtın, ulvî sıfatların, birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi vesellem) hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pürnur eyle.. her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl ve ‘mustafeyne’l-ahyar’ diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kullarının evsafıyla bizleri de donat.. her zaman ve her yerde işiten kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdindeki ilm-i ledünden bizleri de hissedar eyle!

 

Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını aşkın Merhametliler Merhametlisi!
Biz nâçar ve kimsesiz kullarına da şefkatle muamelede bulun!
Ey bize her şeyden daha yakın bulunan Yüce Rabbimiz!
Bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar.. gerçek bulacağını bulmuş ve başka aramalardan kurtulmuş vuslat kahramanlarının, gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin zümresine bizi de dahil eyle.. lâhut âleminin ferah-feza ikliminin kapılarını bu müştak kulların için de arala.. hidayet tacıyla taçlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de koruyup kolla!

 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo