Bir Demet Dua-6

Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Bizleri varlığa erdirip var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimize hamd ve minnet, Kainatın İftihar Tablosu Efendiler Efendisi’ne salât ü selam ediyor ve bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp dileniyoruz:
Ey Rabbimiz! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.. kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur.. gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hiyanet etmekten koru.. yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur.. niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle.
Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle başbaşa bırakma.. bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..


 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo