Bir Nefes (57) – Kul Oldum! Kul Oldum! Kul Oldum!

Bir Nefes (57) – Kul Oldum! Kul Oldum! Kul Oldum!

O’nu bilme adına derinlik! Kendini O’nun huzurunda bir hiç görme adına bir derinlik!

O’nu her şey görme mülahazası!

Kul oldum! Kul oldum! Kul oldum!

Bunu sürekli ruhunda duyma ve bunu hiçbir şey ile değiştirmeme.