Vahşet!..

Vahşet!..
Share

Paylaş

Soru: Son senelerde özellikle bazı marjinal gruplar Türkiye’de misyonerlik faaliyetlerinin arttığını ve ülkenin elden gitmekte olduğunu dillendiriyor ve adeta din ve vatan sevgisini yanlış yorumlayan bir kısım saf kimseleri tahrik etmeye çalışıyorlardı. Nitekim, güzel vatanımız bu tahrikleri akla getiren ard arda cinayetlerle sarsıldı. Maalesef, geçen gün bu silsileye çok kanlı bir halka daha eklendi. Olup biten bu hadiseleri nasıl değerlendiriyorsunuz?-Malatya gibi güzel bir ilimizin adını çok çirkin şekilde gündeme getiren bu hadise düpedüz bir terördür! (00.44)
-Bir mü’min, mü’min olduğu halde cinayet işleyemez. (02.08)
-Dinimizde böyle bir vahşetin yeri asla yoktur! (04.07)
-Bizim tarihimizde de böyle bir vahşilik mevcut değildir; aksine, “Ben Salahaddin’den insanlık öğrendim!” diyen düşman komutanı gibi, gayr-i müslimler bizim genel ahlakımızın destanını kesmek zorunda kalmışlardır. (05.10)
-Bazıları sırf hasetlerinden, bazıları da hıyanet düşüncesiyle diyalog faaliyetlerine karşı çıktılar; hatta diyalog yolunu benimseyen samimi mü’minleri kilise evleri açmakla, İncil dağıtmakla ve misyonerlere yardım etmekle suçladılar, olmadık iftiralarda bulundular ve böylece bazı safdil kimseleri kışkırtmaya çalıştılar. (07.23)
-İslam’ı terkedip Hristiyan olanlar gerçekten çok mu? Bu konuda resmi raporlar ve anketler ne diyor? (08.36)
-Devletimiz hem ülkemizin hem de dinimizin itibarını korumak için içimizdeki azınlıkların korunması adına her türlü tedbiri almak zorundadır. (10.31)
-“Derin”lerdeki kan dökme meyli (11.13)
-Türkiye sevgisi nasıl olmalı? (13.25)
-Utansın Efendimiz’i mahcup edenler!.. (15.09)
-Aynı zamanda, böyle bir cinayet, yurtdışında yaşayan bütün vatandaşlarımızı tehlikeye atma manasına gelen büyük bir cürümdür! (15.39)
-İncil dağıtılmasından rahatsız olan (!) kimseler muhataplarına Kur’an’ı ve İnsanlığın İftihar Tablosu’nu anlatmayı hiç denediler mi acaba? (17.54)
-Diyalog yolu en katı kimselerin bile gönlüne girmek için yegane köprüdür; kendi değerlerine güvenenlerin başka dinlerin temsilcileriyle biraraya gelmekten korkmaları düşünülemez. (18.58)